بستن

پیوند های سریع دسترسی به قوانین آموزشی

قوانین آموزشی و چارت درسی

قوانین آموزشی کارشناسی ارشد

دانلود چکیده قوانین آموزشی کارشناسی ارشد
بیشتر

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

بیشتر

چارت درسی

چارت درسی

بیشتر

سرفصل های آموزشی

سرفصل های آموزشی

بیشتر

قوانین آموزشی کارشناسی

دانلود چکیده قوانین آموزشی کارشناسی
بیشتر

فرم های آموزشی

فرم کاراموزی

دانلود فرم کاراموزی
بیشتر

فرم پروژه

دانلود فرم پروژه
بیشتر

فرم معرفی به استاد

دانلود فرم معرفی به استاد
بیشتر

فرم مرخصی تحصیلی

دانلود فرم مرخصی تحصیلی
بیشتر

فرم درخواست به شورای آموزشی

دانلود فرم درخواست به شورای آموزشی
بیشتر

شرح وظایف کارکنان آموزش

وظایف امور کلاس ها

دانلود شرح وظایف امور کلاس ها
بیشتر

وظایف تحصیلات تکمیلی

دانلود شرح وظایف تحصیلات تکمیلی
بیشتر

وظایف مدیران گروه

دانلود شرح وظایف مدیران گروه
بیشتر

وظایف مدیرت آموزشی

دانلود شرح وظایف مدیرت آموزشی
بیشتر

وظایف مسئول کارگاه و آزمایشگاه

دانلود شرح وظایف مسئول کارگاه و آزمایشگاه
بیشتر

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir