بستن

ریاست هیئت امنا دکتر سید محمد حسینی

رشته تخصصی: دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه منچستر انگلستان

سید محم حسینی

سید محم حسینی

ریاست هیئت امنا موسسه آموزش عالی وحدت

شماره تماس

5152544750

ایجاد انجمن صنایع غذایی، تأسیس دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، تدریس در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی مینو، گروه صنعتی بهشهر و شرکت سرمایه­گذاری البرز، نماینده مردم تربت جام در دوره­های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی

تحصیلات متوسطه را با یک کارنامه درخشان در مشهد به پایان برد و بلافاصله در رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به انگلستان رفت و در دانشگاه منچستر ادامه تحصیل داد وی یک سال به عنوان استاد آموزشی در همان دانشگاه خدمت کرد. در سال ۱۳۵۸ با اخذ مدرک دکترای مهندسی شیمی به میهن اسلامی بازگشت

معاونت صنایع غذایی ودارویی وزارت صنایع، معاونت مدیر آموزش  و پرورش، ریاست مرکز تحقیقات پزشکی و کشاورزی، نماینده وزارت صنایع در اتاق بازرگانی، مدیریت گروه صنعتی بهشهر، رئیس هیأت مدیره گروه البرز، ریاست هیأت مدیره گروه صنعتی مینو، موسس انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران،

مدرس دانشگاه صنعتی شریف، مدرس دانشگاه  صنعتی امیرکبیر، موسس دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه صنایع غذایی در تهران، موسس مرکز آموزش عالی صنعت غذای تهران، موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir