بستن

پروتکل نویسی

کارگاه پروتکل نویسی خانم دکتر رقیه علیاری عضو هیئت علمی علوم پزشکی شاهرود ساعت 14 الی 16 (لینک شرکت در کارگاه در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد)

تولید محتوا

کارگاه تولید محتوا رسانه خانم دکتر فاطمه زارعی عضو هیئت دانشگاه تربیت مدرس ساعت 12 الی 14 (لینک شرکت در کارگاه در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد)

شرایط و طریقه ثبت نام کارگاه های وزارت بهداشت و درمان

مهلت ثبت نام در کارگاه پایان یافته است

 کمک به تغییر بهتر جهان

کمک به تغییر بهتر جهان

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های من یک پدیده سرگرمی جهانی است. بازار جهانی بازی ها […]