موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام امروز: سه شنبه ۲۱ام آبان ۱۳۹۸
امام خمینی (ره) : شما حق هستيد و در مقابل باطل ايستاده ايد و حق پيروز است.

دفتر ارتباط با صنعت

حوزه پژوهشی

سامانه دانشجویی

اخبار و اطلاعیه هاامور آموزشیاموردانشجويي وفرهنگيپیوندهای مفید

سازمان ها، ادارات و ارگان ها

هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی
سازمان سنجش آموزش کشور
بنیاد ملی نخبگان
جشنواره بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شهرداری تربت جام
فرمانداری شهرستان تربت جام
مرکز مالکیت معنوی (ثبت اختراع)

دانشگاه ها

مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا تربت جام
مجتمع آموزش عالی تــربت جــام
آموزشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
دانشکده پرستاری تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه پیام نور تربت جام


خبرگزاری

وب سایت خبری صنایع غذایی ایران

تربت جام

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
دانشکده پرستاری تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه پیام نور تربت جام
سایت فرهنگی اجتمائی تربت جام
شهرداری تربت جام
فرمانداری شهرستان تربت جام
مجتمع آموزش عالی تــربت جــام
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا تربت جام

حذف اضطراری

98/10/05

حذف و اضافه

98/07/08لغايت 98/07/11

شروع کلاس ها

30 شهریور 98

انتخاب واحد

98/06/10 لغايت 98/06/21

بازه امتحانات

98/10/23 لغايت 98/11/07

دریافت کارت ورود به جلسه و ارزشیابی اساتید

14 لغایت 22 دی 98

پایان کلاس ها

20 دی 98