موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام امروز: چهارشنبه ۲۶ام تیر ۱۳۹۸
امام خمینی (ره) : پيروزي انقلاب مرهون فداكاريهاي دلاورانه ملت ، خصوصاً شهيدان است.

دفتر ارتباط با صنعت

حوزه پژوهشی

سامانه دانشجویی

اخبار و اطلاعیه هاامور آموزشیاموردانشجويي وفرهنگيپیوندهای مفید

سازمان ها، ادارات و ارگان ها

هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی
سازمان سنجش آموزش کشور
بنیاد ملی نخبگان
جشنواره بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شهرداری تربت جام
فرمانداری شهرستان تربت جام
مرکز مالکیت معنوی (ثبت اختراع)

دانشگاه ها

مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا تربت جام
مجتمع آموزش عالی تــربت جــام
آموزشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
دانشکده پرستاری تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه پیام نور تربت جام


خبرگزاری

وب سایت خبری صنایع غذایی ایران

تربت جام

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
دانشکده پرستاری تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه پیام نور تربت جام
سایت فرهنگی اجتمائی تربت جام
شهرداری تربت جام
فرمانداری شهرستان تربت جام
مجتمع آموزش عالی تــربت جــام
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا تربت جام

حذف اضطراری

98/03/01

حذف و اضافه

97/11/27لغايت 97/11/30

شروع کلاس ها

21بهمن 97

انتخاب واحد

97/11/13لغايت 97/11/18

بازه امتحانات

98/04/01لغايت 98/04/15

دریافت کارت ورود به جلسه و ارزشیابی اساتید

25 لغایت 30 خرداد 98

پایان کلاس ها

23 خرداد 98