موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام امروز: شنبه ۲۷ام بهمن ۱۳۹۷
امام خميني (ره) : ولايت فقيه براي شما يك هديه الهي است.

دفتر ارتباط با صنعت

حوزه پژوهشی

سامانه دانشجویی

اخبار و اطلاعیه هاامور آموزشیاموردانشجويي وفرهنگيامور مالیافتخاراتپیوندهای مفید


اطلاعیه های مهم مالی
دانشجویان گرامی برای باز شدن پرتال جهت انتخاب واحد ترم مهر بایستی علی الحساب مبلغ 2000000 ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۹۲۸۸۵۱۰۰۵ بانک ملی پرداخت گردد. اطلاعات بیشتر
قوانین مهم مالی
• دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است، نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند. • دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (درمقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری) را به موسسه پرداخت کند. • تبصره: چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نامنویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود. • در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.

سازمان ها، ادارات و ارگان ها

هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی
سازمان سنجش آموزش کشور
بنیاد ملی نخبگان
جشنواره بین المللی خوارزمی
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
شهرداری تربت جام
فرمانداری شهرستان تربت جام
مرکز مالکیت معنوی (ثبت اختراع)

دانشگاه ها

مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا تربت جام
مجتمع آموزش عالی تــربت جــام
آموزشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
دانشکده پرستاری تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه پیام نور تربت جام


خبرگزاری

وب سایت خبری صنایع غذایی ایران

تربت جام

آموزشکده فنی و حرفه ای سما تربت جام
دانشکده پرستاری تربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام
دانشگاه پیام نور تربت جام
سایت فرهنگی اجتمائی تربت جام
شهرداری تربت جام
فرمانداری شهرستان تربت جام
مجتمع آموزش عالی تــربت جــام
مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذا تربت جام

حذف اضطراری

98/03/01

حذف و اضافه

97/11/27لغايت 97/11/30

شروع کلاس ها

21بهمن 97

انتخاب واحد

97/11/13لغايت 97/11/18

بازه امتحانات

98/04/01لغايت 98/04/15

دریافت کارت ورود به جلسه و ارزشیابی اساتید

25 لغایت 30 خرداد 98

پایان کلاس ها

23 خرداد 98