🌹🥇اسامي دانشجويان معدل ممتاز ۱۸ به بالا در #نيمسال_اول_۹۹_۱۴۰۰ #دومین_ترم_کرونایی

اسامي دانشجويان معدل ممتاز ۱۸ به بالا در #نيمسالاول۹۹۱۴۰۰ #دومینترم_کرونایی ✅ موسسه آموزش عالی وحدت برای این عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.