🔥 به دلیل استقبال و درخواست علاقه مندان، مهلت ارسال آثار تا ۲۰ اسفندماه سال جاری #تمدید شد 🔥

🎥جشنواره ویدیویی“سلامت پدران، سلامت فرزندان” ❌حداکثر زمان اجرا یک دقیقه❌ 📤 مهلت ارسال آثار: 20 اسفند 📥 ارسال آثار: @vahdatjam1 📌ویژه تمامی پدران گرامی (هیات علمی، کارکنان و دانشجویان) شهرستان تربت جام 🔻آثار ارسالی: ورزش پدر با فرزند و در منزل باشد در غیر اینصورت از داوری حدف خواهند شد🔺 ♨️به نفرات اول تا سوم …

🔥 به دلیل استقبال و درخواست علاقه مندان، مهلت ارسال آثار تا ۲۰ اسفندماه سال جاری #تمدید شد 🔥 ادامه »