بستن

بازدید قائم مقام و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی وحدت از پارک بین المللی فوق توزیع و انتقال

قائم مقام و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی وحدت از پارک بین المللی فوق توزیع و انتقال در مجتمع آموزشی پژوهشی وزارت نیرو – پژوهشگاه نیروی خراسان بازدید کرد.

وی در پایان بازدید خود ضمن تشکر از مسئولین و کارکنان این مجتمع آموزشی پژوهشی امکانات آن را بسیار عالی توصیف کرد و مقرر شد تفاهم نامه همکاری فی مابین منعقد گردد.

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir