بستن

چهره علمی شهر را جهانی کردیم

دانشگاه وحدت مجری 3 کنفرانس دوره ای بین المللی و صدها برنامه علمی و فرهنگی  در شهرستان تربت جام است. بیانیه و طرح های تخصصی بعد از کنفرانس ها سبب شده است این دانشگاه سهم بالایی در ارتقا سطح علمی این شهر داشته باشد

Opening Schedule

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

+04 367 4422

The search for eternal youth has to be a human imagination since times accident the search for eternal .

[contact-form-7 id="9521"]

Our ekit SCHOOL courses

What do you want to learn today?

Your Complete Guide to Photography

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Learn Python – Interactive Python

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Introduction to Edu_Learn LMS Plugin

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Your Complete Guide to Photography

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Learn Python – Interactive Python

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary

Introduction to Edu_Learn LMS Plugin

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary
K. K. Dokania WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Amelia Ava WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Lucy Evelyn WordPress Dev.

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

  Latest ekit news

  Ekit Latest News

  گاهنامه وحدت

  صفحه اصلی درباره موسسه پذیرش دانشجو تاریخچه و سوابق افتخارات اعضاء هیئت امنا و موسس گالری تصاویر سند چشم انداز […]

  برگزاری اولین نشست تخصصی صنع

  صفحه اصلی درباره موسسه پذیرش دانشجو تاریخچه و سوابق افتخارات اعضاء هیئت امنا و موسس گالری تصاویر سند چشم انداز […]

  Get the app in Playstore

  Lets get the app and try ekit for free and no creadit card required