بستن

حوزه مدیریت پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت

آیین نامه و فرم ها

آیین نامه و فرم ها

آیین نامه ها و فرم های پژوهشی را می توانید در این قسمت پیدا کنید
اطلاعات بیشتر

شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی

اطلاعات بیشتر

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

آیین نامه دفاع، نحوه نگارش رساله، فرم های دفاع
اطلاعات بیشتر

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی

آمار پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت
اطلاعات بیشتر

مدیران پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت

در چارت زیر لیست مدیران پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام را از سال 1392 تا هم اکنون، همراه با اقدامات کلیدی این مدیران مشاهده می کنیم

1401- هم اکنون
1400- 1401
بازنگری آیین نامه های پژوهشی
1398-1400
+ کسب مقام نخست المپیاد مکانیک
+ ارتقا کیفی کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در هفته پژوهش
1396-1398
+ برگزاری اولین کنفرانس معماری و عمران
+ تدوین آیین نامه اولیه پژوهشی دانشگاه
+برگزاری دومین کنفرانس برق و کامپیوتر
1392-1396
+ برگزاری اولین کنفرانس برق و کامپیوتر
+ کسب رتبه دوم پژوهشی در بین دانشگاه های منطقه تربت جام
دکتر الهام حسینی محراب
دکتر فاطمه احمدی
دکتر سعید باغدار حسینی
دکتر احسان کوهی
مهندس بهزاد مولوی

آمار و فعالیت کلی پژوهشی

موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سهم تولید مقالات علمی پژوهشی به تفکیک رشته

سهم مجری کارگاه ها و نشست ها بر اساس رشته

سهم تولید مقالات کنفرانسی به تفکیک رشته

آمار کارگاه ها و نشست های علمی