بستن

مسابقات علمی و پژوهشی

مسابقات علمی پژوهشی ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه های شمال شرق استان رضوی

مسابقه نجات تخم مرغ

مسابقه E Football

سازه پل ماکارونی

آدرس برگزاری مسابقات

خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام مشهد، موسسه آموزش عالی وحدت

Email: info@vahdat.ac.ir
Phone: +985152547001

کلیه حقوق معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی وحدت می باشد