بستن
سیده سارا حسینی

سیده سارا حسینی

مدیریت آموزش موسسه آموزش عالی وحدت. در موسسه آموزش عالی وحدت، دانشگاه پیشرو در صنعت

سخن مدیریت آموزشی

من معتقدم که مشکلات آموزش دانشجویان تیم آموزشی دانشگاه را متوقف نمی کند، بلکه به تیم ما، آموزش می دهد، امید دارم بتوانیم در موسسه آموزش عالی وحدت، اشتیاق یادگیری را در افراد توسعه دهیم. امیدوارم هرگز راه رشد و تعالی آموزش هدر شهر انرژی های پاک، شهر علم و معرفت، شهر تربت جام متوقف نشود.

ساختمان آموزش

دفتر مدیریت آموزش: طبقه سوم اتاق 302 دفتر آموزش

جاده تربت جام مشهد

فاصله 1 کیلونتر بعد از تربت جام به سمت مشهد

پیوند سریع

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

بیشتر

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

بیشتر

مدیران گروه

مدیران گروه

بیشتر

سرفصل های آموزشی

سرفصل های آموزشی

بیشتر

کارگاه ها و آزمایشگاه

کارگاه ها و آزمایشگاه

بیشتر

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی

بیشتر

امور کلاس ها

فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

بیشتر

چارت درسی

چارت درسی

بیشتر

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

بیشتر

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir