خلاصه وضعیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی

بتول دادخواه

سوابق استخدامي

شرکت چرم مشهد

آذر 82

6 سال

قراردادی

مدیر بخش طراحی لباس

سوابق تحصيلي

 

رشته و گرايش تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

كشور

تاریخ

معدل

شروع

خاتمه

كارشناسي

طراحی پارچه و لباس گرایش لباس

دانشکده فنی دکتر شریعتی

ایران

مهر 78

تیر 83

65/16

ارشد

پژوهش هنر

دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)

ایران

بهمن 84

دی 87

16/18

سوابق اجرايي

عنوان پست

سازمان محل اشتغال

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

سرپرست بخش طراحی و الگوسازی

شرکت چرم مشهد

آذر 82

اسفند 88

مشاور بخش طراحی و الگوسازی

شرکت گالوک

شهریور 95

آذر 95

طرح‎ های تحقیقاتی

عنوان طرح

سال اجرا

نوع طرح

(ملی، منطقه‎ای..)

سازمان طرف قرارداد

مجری/همکار

تنظیم شناسنامه پارچه ها و سوزندوزیهای سنتی

89

منطقه ای

موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی

مجری

تالیف و تنظیم 2 استاندارد در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی

88 و 87

منطقه ای

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی

همکار