بستن

تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی وحدت

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه و فرم ها

دستورالعمل اجرائي آيين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته موسسه آموزش عالي وحدت
دانلود آیین نامه مصوب

تمدید پایان نامه

تمدید پایان نامه

فرم و درخواست تمدید پایان نامه
دانلود فرم تمدید پایان نامه

فرم های جلسه دفاع

تحصیلات تکمیلی

فرم های جلسه دفاع
اطلاعات بیشتر

راهنما مراحل انجام رساله

راهنما مراحل انجام رساله

راهنما مراحل انجام رساله به همراه راهنما کاربردی
اطلاعات بیشتر

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

آخرین مهلت دفاع پایان نامه

طبق اعلام نظرمعاونت محترم آموزشی، آخرین مهلت دفاع پایان نامه در هرنیمسال، تا پایان هر حذف و اضافه نیمسال بعد می باشد.

*دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پایان نامه خود را که به تائید استاد راهنما رسیده، به همراه سایر مدارک لازم ((که در روند نمای ثبت تا دفاع نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد آمده است))، حداکثر یک هفته قبل از دفاع باید پایان نامه به اساتید داور، راهنما و مشاور تحویل گردد.
تذکر 1 : تاریخ دفاع پایان نامه هایی که در زمان مشخص شده، تحویل و ارائه نشوند در نیمسال بعد ثبت خواهد شد.
تذکر 2: چنانچه دانشجو در مدت سنوات مجاز خود موفق به دفاع از پایان نامه نشود، ادامه تحصیل دانشجو منوط به اخذ مجوز از کمسیون موارد خاص استانی خواهد بود.

مراحل تصويب پروپوزال و دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

در صورت عدم تصویب اصلاحات باید انجام شود
1- انتخاب موضوع پايان نامه
مشورت با استادان گروه/ هماهنگي با استاد راهنما راجع به موضوع تعيين استاد مشاور / تنظيم پروپوزال زير نظر استاد راهنما و مشاور و تحويل به مدير گروه (به تعداد اعضاء)/ گرفتن گواهي عدم تكرار عنوان از سايت ايران داك/ مطرح كردن پروپوزال پيشنهادي در شوراي گروه/
در صورت عدم تصویب اصلاحات باید انجام شود
در صورت عدم تصویب به مرحله 1 رجوع شود
2- مراحل تصويب
مطرح كردن پروپوزال در شوراي آموزش و تحصيلات تكميلي جهت تصويب/ثبت عنوان فارسي و لاتين در صفحه شخصي دانشجو در سيستم /تاييد استاد راهنما با دسترسي شخصي در سيستم / تاييد استاد مشاور با دسترسي شخصي در سيستم/ تاييد نهايي كارشناس سيستم/دريافت شماره ثبت از كارشناس سيستم/ دريافت فرم ابلاغيه تصويب موضوع صدور احكام اساتيد راهنما و مشاور
در صورت عدم تصویب به مرحله 1 رجوع شود
دانشجو می بایست تایید تکمیل انجام پروژه را از استاد راهنما و مشاور دریافت نماید
3- اجراي پروژه
انجام دادن طرح پيشنهادي زير نظر اساتيد راهنما و مشاور/ ارائه فرم گزارش پيشرفت كار 3 ماهه/تحويل نسخه تايپ شده براي تاييد استادان راهنما و مشاور/ پيشنهاد داور توسط گروه مربوطه و صدور حكم داور توسط آموزش/تاييد تکمیل پروژه توسط اساتيد راهنما و مشاور/تكميل فرم اعلام آمادگي دفاع / دريافت برگه تسويه حساب مالي/ ارسال پایان نامه به داور حداکثریک هفته قبل از دفاع / درخواست مجوز دفاع توسط دانشجو (فرم)
دانشجو می بایست تایید تکمیل انجام پروژه را از استاد راهنما و مشاور دریافت نماید
4- مرحله دفاع
تكميل فرم تعيين تاريخ دفاع زير نظر اساتيد راهنما، مشاور و داور / گرفتن تاييد نهايي از معاون آمورشي/ اطلاع رساني از طريق سايت و بورد آموزشي/برگزاري جلسه دفاع/ در صورت نياز به انجام اصلاحات مهلت حداكثر يك ماه جهت تكميل اصلاحات تكميل فرم تاييد اصلاحات و تاييد استاد راهنما و تحويل به آموزش / تا ده روز پس از دفاع، دانشجو فرصت دارد گواهي پذيرش مقاله را جهت احتساب نمره، به آموزش ارائه نمايد. (طبق دستورالعمل)/ تكميل فرم بانك ساختار اطلاعات پايان نامه/ تكميل فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه

فرم های جلسه دفاع