بستن

نگاهی کوتاه از آغاز تا الان موسسه آموزش عالی وحدت

مرحله اول

Untitled design (14) Untitled design (6)
Untitled design (6) Untitled design (15)
Untitled design (15) Untitled design (7)

موقعیت استیجاری موقت دانشگاه

مرحله اول ساخت

طرح اولیه ساخت دانشگاه در 3 فاز اولیه برنامه ریزی شد. اولویت اولیه (فاز اول) ساخت ساختمانی برای برگزاری کلاس های آموزشی و قرارگیری کادر اداری بود. در این مرحله دانشجویان و کادر اداری در ساختمانی استیجاری واقع در میدان قدس تربت جام حضور داشتند
تایید نقشه / پیریزی فاز دوم ساخت / اتمام سفت کاری فاز اول
0%
طرح اولیه برای 3 فاز در این مرحله اجرا شده است

مرحله دوم

Untitled design (7) Untitled design (8)
Untitled design (8) Untitled design (16)

اهداف موقعیت جدید دانشگاه

در موقعیت جدید موسسه آموزش عالی وحدت، فضا لازم برای توسعه و اجرای کارگاه ها و سمینارها در نظر گرفته شده است همچنین مازاد مساحتی به متراژ بیش از1000 متر مربع برای فضای ورزشی و 2000 متر مربع برای تولید انرژی های نو در نظر گرفته شده است

موسسه آموزش عالی وحدت در ورودی شهر تربت جام قرار دارد همچنین این دانشگاه در حاشیه جاده بین المللی هرات قرار دارد. به فاصله کمتر از 200 متر دور برگردان جاده برای برگشت دانشجویان به شهر تربت جام قرار دارد. سهولت رفت و امد یکی از معیار های اصلی موقعیت جدید بوده است

مزین نمودن ورودی شهر تربت جام به یک چهره علمی 

مرحله دوم ساخت

انتقال دانشجویان از ساختمان استجاری به مکان جدید تجهیز 7 کلاس درسی و انتقال کادر اداری
اجرای تاسیسات و نازک کاری فاز 1 ساخت / تایید نقشه کارگاه برق الکترونیک مکانیک / اجرای زیرساخت های ارتباطی اینترنت و شبکه داخلی دانشگاه
0%
طرح اولیه برای 3 فاز در این مرحله اجرا شده است

مرحله سوم

Untitled design (9) Untitled design (10)
Untitled design (11) Untitled design (12)
Untitled design (8) Untitled design (13)

نورپردازی محوطه دانشگاه

در مرحله سوم نور پردازی داخلی با مشاوره اساتید خود دانشگاه انجام شد

محوطه سازی

اجرای ساخت فضای مناسب برای محوطه دانشگاه

محوطه سازی بیرونی

اجرای ساخت دو عدد پارکینگ با ظرفیت بیش از 100 خودرو. اجرای آسفالت از کنار جاده تا درب موسسه. نورپردازی بیرونی

سالن سلف

اجرا سالن سلف

سالن آمفی تئاتر

اجرا سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 300 نفر

مرحله سوم ساخت

تاسیس سالن سلف دانشجویی به همراه تجهیز کارگاه ها و ازمایشگاه برق الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک
تاسیس سالن سلف دانشجویی به همراه تجهیز کارگاه ها و ازمایشگاه برق الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، تجهیز اتاق سرور و شبکه داخلی
0%
طرح اولیه برای 3 فاز در این مرحله اجرا شده است

ورودی اصلی دانشگاه در حاشیه  جاده تربت جام مشهد

ورودی فرعی 

ساختمان شماره 1 در 3 طبقه

ساختمان شماره 2 در 2 طبقه

محوطه برای والیبال دانشجویی

نگهبانی ورودی

پارکینگ اختصاصی

انبار کارگاه عمران

آبنمای محوطه بیرونی

استراحتگاه اساتید دانشگاه

نمازخانه، کارگاه برق و الکترونیک، کارگاه مکانیک، ازمایشگاه مدار قدرت

ورودی به ساختمان های شماره 1 و 2

سایت دانشگاه، اتاق سرور، کارگاه رسم و معماری، کلاس های درسی

ریاست، داره آموزش، اتاق اعضا هیئت علمی، مدیران گروه

نمایشگاه، سالن جلسات، ورودی آمفی تائتر

فیلترکتابخانه  کتابخانه، گارگاه دوخت، سالن مطالعه دانشجویی

سالن مطالعه، نمایشگاه

آمفی تائتر دانشگاه

سلف دانشجویی

برنامه های عمرانی آینده دانشگاه فنی مهندسی وحدت

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir