بستن

هفته پژوهش آغاز شد

خلاقیت , مهارت , کارآفرینی در موسسه آموزش عالی وحدت

برنامه های هفته پژوهش

کارگاه آشنایی با فناوری زنجیره بلوک
کارگاه آشنایی با فناوری زنجیره بلوک
ورود به کارگاه
کارگاه آموزشی بررسی نمونه های موفق حمل و نقل شهری
کارگاه آموزشی بررسی نمونه های موفق حمل و نقل شهری
ورود به کارگاه
کارگاه آموزشی حمل و نقل و توسعه پایدار
کارگاه آموزشی حمل و نقل و توسعه پایدار
ورود به کارگاه
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی
ورود به کارگاه
کارگاه آشنایی و معرفی نرم افزارهای پرکاربرد در طراحی ،الگوسازی و تولید پوشاک صنعتی
کارگاه آشنایی و معرفی نرم افزارهای پرکاربرد در طراحی ،الگوسازی و تولید پوشاک صنعتی
ورود به کارگاه
کارگاه آموزشی بررسی نمونه های موفق حمل و نقل شهری
کارگاه آموزشی بررسی نمونه های موفق حمل و نقل شهری
ورود به کارگاه
کارگاه علمی فناوری های نوین در تولید صنعتی ساختمان
کارگاه علمی فناوری های نوین در تولید صنعتی ساختمان
ورود به کارگاه
کارگاه مبانی روانشناختی داوری و مربیگری
کارگاه مبانی روانشناختی داوری و مربیگری
ورود به کارگاه
کارگاه آموزشی مقاوم سازی ساختمان های بنایی
کارگاه آموزشی مقاوم سازی ساختمان های بنایی
ورود به کارگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول طراحی شهری پایدار
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول طراحی شهری پایدار
ورود به کارگاه

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir