شروع مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

آخرین مهلت ارسال کلیپ ها 1400/2/12 رشته شطرنج بصورت آنلاین در تاریخ 1400/2/7 برگزار می گردد شرایط وضوایط شرکت در مسابقات به کلیه شرکت کنندگان(دختر وپسر) در این مسابقات از سوی موسسه هدایای ویژه ای تعلق خواهد گرفت وچنانچه در این مسابقات مقامی کسب نمایند پاداش نقدی هم اضافه خواهد شد. شرکت در مسابقات برای …

شروع مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور ادامه »