دیدار جمعی از مسئولین و دانشجویان دانشگاه وحدت به مناسبت گرامی داشت هفته معلم با اداره آموزش و پرورش و هنرستان های سطح شهر

🎥 دیدار جمعی از مسئولین و دانشجویان دانشگاه وحدت به مناسبت گرامی داشت هفته معلم با اداره آموزش و پرورش و هنرستان های سطح شهر 🔹 قائم مقام موسسه آموزش عالی وحدت در این دیدار ها ضمن تقدیر از فعالیت های علمی_آموزشی و استفاده از ظرفیت های دانش آموزی در بخش های مختلف این مدارس …

دیدار جمعی از مسئولین و دانشجویان دانشگاه وحدت به مناسبت گرامی داشت هفته معلم با اداره آموزش و پرورش و هنرستان های سطح شهر ادامه »