بایگانی

قوانین و مقررات خوابگاه دانشجویی

مؤسسه آموزش عالی وحدت دارای خوابگاه مستقل برای هیچ‌کدام از دانشجویان نیست ولی در با ارتباط با مجتمع آموزش عالی تربت‌جام و شورای ارزیابی و نظارت خوابگاه‌های خودگردان، لیست خوابگاه‌های مجاز را در اختیار داشته و در صورت نیاز در

با برچسب: ,
منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها, امور دانشجویی, ضوابط و آیین نامه ها, همه مطالب