سرکار خانم شهلا احمدی

سرکار خانم شهلا احمدی عضو هیئت علمی گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سرکار خانم شهلا احمدی عضو هیئت علمی گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

مسرکار خانم شهلا احمدی عضو هیئت علمی گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سوابق تحصیلیتجارب شغلیفعالیت های پژوهشیفعالیت های اجتماعیتماس
  • کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس از دانشگاه علم و هنر
    • ….
  • ..
  • …@gmail.com