سرکار خانم بتول دادخواه

سرکار خانم بتول دادخواه عضو هیئت علمی گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سرکار خانم بتول دادخواه عضو هیئت علمی گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

مسرکار خانم بتول دادخواه عضو هیئت علمی گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سوابق تحصیلیتجارب شغلیفعالیت های پژوهشیفعالیت های اجتماعیتماس
  • کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا(س)
  • کارشناسی طراحی پارچه لباس
    • ….
  • ..
  • …@gmail.com