جناب آقای دکتر وحید محمدی

جناب آقای دکتر وحید محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزش موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

جناب آقای دکتر وحید محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزش موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سوابق تحصیلیتجارب شغلیفعالیت های پژوهشیسوابق تدریسسوابق قهرمانیعلائق شخصیتماس
 • کارشناسی، ۱۳۸۸، تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان مشهد
 •  

  کارشناسی ارشد، ۱۳۹۰،تربیت بدنی، گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران

 •  

  دکتری، ۱۳۹۶، تربیت بدنی، گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه خوارزمی

 • هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت
 •  

  مدیر کانون های حرکات اصلاحی آموزش پرورش، قطب شهید دهقان خراسان رضوی

 •  مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و نشریات داخلی

  VahidMohammadi*, Roger Hilfiker, AmirAliJafarnezhadgero, Mohammad Karimizadeh Ardakani, ShimaJamialahmadi, UrsGranacher.“Relationship between training-induced changes in the Star Excursion Balance Test and the Y Balance Test in Young Male Athletes”.Annals of Applied Sport Science, vol. 5, no. 3, pp. 31-38, Autumn 2017.

  Vahid Mohammadi, Amir Letafatkar, HaydarSadeghi, AmirAliJafarnezhadgero, Roger Hilfiker. The effect of motor control training on kinetics variables on patients with non-specific low back pain and movement control impairment: prospective observational study. Journal of Bodywork & Movement Therapies 21 (2017) 1009_1016.

  VahidMohammadi*, MohammadAlizadeh , Abas Ali Gaieni.The Effects of six weeks strength exercises on static and dynamic balance of young male athletes.Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 247 – ۲۵۰٫

  Vahid Mohammadi, Sh. Mohammadpour*. Prevalence and Mechanisms of Injury in Young Men and women Athletes in Basketball League. Intercontinental journal of medicine and medical science Vol. 1(1), pp. XX-XX, 13 June, 2012

  وحید محمدی*، محمدحسین علیزاده، عباسعلی گائینی. بررسی تأثیر تمرینات قدرتی، تعادلی و ترکیبی(قدرتی و تعادلی) بر تعادل پویای نوجوانان پسر ورزشکار. پژوهش در علوم توانبخشی۱۳۹۲٫ ۹ (۱)

 •  

   همایش‌های بین المللی و داخلی

  VahidMohammadi and. World conference on learning, teaching and educational leadership, “The Effects of six weeks strength exercises on static and dynamic balance of young male athletes”. ۲۸-۳۰ October 2011 Bahcesehir University, Istanbul, Turkey.

  VahidMohammadi and. 8th Iranian International Sports Medicine Congress. “Relationship between Training-Induced Changes in the Star Excursion  Balance  Test  and  the  Y  Balance  Test”. Esfahan University.

  VahidMohammadi and. Prevalence and Mechanisms of Injury in Young Men and Women Athletes in Basketball League.

 •  

  شادان محمدپور، وحید محمدی، امیرعلی جعفرنژاد. “بررسی اثر چهار هفته تمرین تعادلی برا تعادل پویای زنان ورزشکار مبتلا به اسپرین مچ پا”. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.

  تیمور جعفرنژاد، ندا فروهپور، حمید جعفرنژاد، وحید محمدی. بررسی ویژگیهای آنتروپومتریکی والیبالیست های شرکت کننده در لیگ برتر ایران و مقایسه برخی از این ویژگیها با والیبالیست های لیگ سری ۱و۲ ایتالیا. اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی

  عدنان نبی زاده، وحید محمدی، زیبا قائم. بررسی میزان شیوع و مکانیسم های آسیب در زنان و مردان والیبالیست دانشگاهی نخبه. همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی

 •  فرصت مطالعاتی

  Research Internship

  University of AppliedSciences Western Valais (HES-SO Valais-Wallis) at the School for Health Sciences, Switzerland, from the 5.June 2016 to 03. December 2016. The project “Motor Control Training in Patients with Non-specific Low Back Pain”

 • موسسه آموزش عالی وحدت، سال۹۷ تاکنون
 •  

  موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، سال ۹۶-۹۸

 • دانشگاه تهران، نیم سال دوم۹۳
 • دانشگاه پیام نور تایباد، سال ۹۰-۹۱
 • کسب مقام دوم کشتی مسابقات کشوری دانشگاه های فرهنگیان. اردیبهشت۱۳۸۴
 • کسب مقام سوم کشتی مسابقات کشوری دانشگاه های فرهنگیان. اردیبهشت ۱۳۸۵
 • Wrestling injuries
 •  

  Balance

 •  

  Corrective exercise

 •  

  Back pain

 • ۰۵۱-۵۲۵۴۷۰۰۱