بایگانی روزانه: 2020/05/22

کلیپ های مربوط به روز جهانی قدس

«روز قدس» یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است

با برچسب: , , , , , ,
منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها, دانلود, همه مطالب

روز جهانی قدس

همه مسلمانان و کشورهای اسلامی با احساس مسئولیت باید به مبارزین فلسطین در داخل و خارج کمکهای همه جانبه کنند. مسأله فلسطین در صدر مسائل بین­ الملل اسلامی است. بر همه ملت­ها و دولت­ها واجب است مسأله فلسطین را در

با برچسب: , , , ,
منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها, گالری, همه مطالب