کنگره ملی معماری و عمران شهری

اولین کنگره ملی معماری و عمران شهری با محوریت در رشته های مهندسی عمران، معماری و شهرسازی اسفند ماه ۱۳۹۶ در مؤسسه آموزش عالی وحدت با حضور ۱۰ استاد برتر خارجی از کشورهای استرالیا، عراق و انگلستان و همچنین اساتید برتر داخلی از دانشگاه شریف، شهید بهشتی و … برگزار گردید. از اساتید بنام حاضر در کنگره می توان به دکتر هادی ندیمی از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسن مقدم از دانشگاه صنعتی شریف و زنده یاد دکتر علی اکبر مقصودی، استاد تمام دانشگاه باهنر کرمان اشاره نمود.

ریاست کنفرانس: دکتر مهدی حجت

دبیر کنفرانس: دکتر عیسی سلاجقه

دبیر علمی کنفرانس: دکتر هادی ندیمی