هیئت امنا موسسه آموزش عالی وحدت

Client Photo
محمد مهدی ناصح مرتبه علمی استاد تمام

دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

Client Photo
امیرهوشنگ فلاح راد مرتبه علمی دانشیار

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

Client Photo
محمد حسین عزیزی تبریز زاد مرتبه علمی استاد

دانشکده صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس

Client Photo
شهناز دانش مرتبه علمی دانشیار

دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد

Client Photo
خلیل بهزاد مرتبه علمی استادیار

دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

Client Photo
مرتضی حمیدی فرماندار شهرستان تربت جام

نماینده استانداری فرماندار تربت جام

Client Photo
دکتر حسین انصاری مرتبه علمی استاد تمام

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه تلویزیونی سوره مصاحبه با دکتر مهدی ناصح

استاد محمد مهدی ناصح

زندگی زمانی ارزش پیدا می کند و زمانی می توان اسم زندگی را بر یک پدیده و یک جامعه الحاق کرد که آنچه را که پیوند های مربوط به امر زندگی را به وجود می آورد محقق شود

مصاحبه بازدید فرماندار محترم شهرستان تربت جام، جناب آقای مهندس حمیدی از مدارس شهرستان

مرتضی حمیدی - نماینده استانداری فرماندار تربت جام

مرتضی حمیدی ۲۸ سال سابقه مدیریت دارد در حال حاضر به عنوان فرماندار تربت جام معرفی شده و قبل از آن در شهرستان درگز به عنوان فرماندار مشغول خدمت بودم

گفتگو دکتر محمدحسین عزیزی در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی

مصاحبه دکتر محمد حسین عزیزی درباره کیفیت حلقه اصلی صنعت غذا

بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی مصاحبه با دکتر حسین عزیزی

دکتر محمد حسین عزیزی تبریز

عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران، عضو گروه ارزشیابی مدارك خارجی معاونت دانشجوئی وزارت علوم، معاون سابق پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیهاي و صنایع غذایی کشور

مصاحبه دکتر انصاری در نخستین جشنواره ملی علمی- فرهنگی آب و زندگی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

دکتر حسین انصاری

استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد