مسابقه پل ماکارونی و نجات تخم مرغ

این مسابقات در سطح منطقه ای آذر ماه ۱۳۹۶ با همکاری گروههای مهندسی عمران و مکانیک در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی در محل دانشگاه برگزار گردید و به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید.