مرضیه ورزگانی

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح

سال اجرا

نوع طرح

(ملی، منطقه‎ای..)

سازمان طرف قرارداد

مجری/همکار

جشنواره ترنج 1 و2

95 تا 98

استانی

آموزشگاه الزهرا

کمیته علمی

جشنواره ردای گوهرشاد

98

منطقه ای

شهرداری مشهد

همکار

تالیف

عنوان 

سال چاپ

ناشر

تعداد صفحات

همکاران

مرجع جامه طراحی مد ایرانی و اسلامی

1391

قلم آذین رضا

108

مرضیه ورزگانی 

شیوا کامل نیا