طریقه ثبت نام در مسابقات

قابل توجه متقاضیان شرکت در مسابقات pes، نجات تخم مرغ و ساخت پل ماکارونی
جهت ثبت نام قوانین مسابقات را مطالعه نماید و سپس مبلغ مربوطه را به شماره حساب ۷۳۶۳۲۲۵۵۷ بانک کشاورزی به نام موسسه آموزش عالی واریز نماید.
جهت اطلاعات بیشتر با مسئول مسابقات تماس حاصل نماید.

مسئول مسابقه نجات تخم مرغ
۰۹۳۶۷۵۵۹۰۸۲

مسئول مسابقه pes
۰۹۳۰۸۲۳۱۶۲۹

مسئول مسابقه ساخت پل ماکارونی
۰۹۰۱۳۵۴۰۳۵۷