راهنمای تصویب پروپوزال

با توجه به مصوبات صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مهرماه ۱۳۹۵، بایستی کلیه پروپوزالهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق سیستم جامع دانشگاه انجام شود. ارسال این پروپوزالها از طریق زیر انجام می شود.

مرحله ۱ : ورود دانشجو از طریق زیر

دانشجو باید از طریق منوی تحصیلات تکمیلی قسمت  ثبت پروپوزال، تقاضای تصویب پروپوزال را ثبت و فایل پروپوزال خود را آپلود نماید. دانشجویان ارشد باید صفحه مربوط به کمیته راهبری را به صورت امضاء شده اسکن نموده و سپس در فایل پروپوزال وارد نماید.

سپس دانشجو با وارد کردن شماره دانشجویی خود ، فایل تکمیل شده پروپوزال و اطلاعات استاد یا اساتید راهنمای خود را در سیستم ثبت و تأیید می نماید.

مرحله ۲ : پس از تأیید دانشجو ، اطلاعات فوق الذکر دانشجو باید تاییدیه استاد راهنما را دریافت نماید. لازم به ذکر است در صورت لزوم استاد یا اساتید مشاور نیز می توانند تأیید نمایند.

مرحله ۳ : پس از تأیید استاد راهنما ، اطلاعات فوق به تأیید رئیس بخش مربوطه خواهد رسید. لازم به ذکر است رئیس بخش پس از برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال ، آن را تأیید خواهد کرد.