اولین کنفرانس پژوهش‌های نوین در برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر اسفند ماه ۱۳۹۶ در مؤسسه آموزش عالی وحدت برگزار گردید و اساتید مجرب از سراسر کشور حضور بهم رسانیدند که از جمله آنان می توان به دکتر غفوری فرد، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف اشاره نمود.

ریاست کنفرانس: دکتر سید محمد حسینی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر مهدی وکیلیان