اولین دوره کنفرانس برق و کامپیوتر

محل برگزاری: تربت جام – موسسه آموزش عالی وحدت
سال برگزاری: ۱۳۹۵    تعداد صفحات: ۴۳۸
تعداد مقالات پذیرفته شده کنفرانس:۶۶
کد COI این کنفرانس: ECCIRD01
نعداد کل مقاله ارسال شده: ۲۵۰
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: ۱۲۱ پژوهشگر