با توجه به شرایط بیماری جلسه شورای پژوهشی از طریق وبینار در تاریخ 2/12 ساعت 18 برگزار می شود

 

 

اطلاعیه اردیبهشت ماه 1399 بستن

با توجه به شرایط بیماری جلسه شورای پژوهشی از طریق وبینار در تاریخ 2/25 ساعت 20 برگزار می شود

اطلاعیه اردیبهشت ماه 1399 بستن

به اطلاع می رسانم مصوبات پژوهشی اردیبهشت ماه سال 1399 از طریق اتوماسیون داخلی در دسترس قرار گرفته است

اطلاعیه اردیبهشت ماه 1399 بستن

با توجه به شرایط بیماری جلسه شورای پژوهشی از طریق وبینار در تاریخ 2/20 ساعت 20 برگزار می شود

اطلاعیه خرداد ماه 1399 بستن

به اطلاع می رسانم مصوبات پژوهشی خرداد ماه سال 1399 از طریق اتوماسیون داخلی در دسترس قرار گرفته است

اطلاعیه خرداد ماه 1399 بستن

به اطلاع می رسانم نحوه ارزیابی فعالیت پژوهشی در ایام کرونا از طریق اتوماسیون داخلی در دسترس اعضا هیئت علمی قرار گرفته است

اطلاعیه خرداد ماه 1399 بستن

به اطلاع می رسانم ضروریت های پژوهشی موسسه آموزش عالی در ایام کرونا به تقکیک گروه آموزشی در اتوماسیون داخلی اعضا قرار گرفته است

اطلاعیه مرداد ماه 1399 بستن

به اطلاع می رسانم جلسات هفته پژوهش در روزهای یک شنبه هر هفته ساعت 18 تا 22 آبان سال جاری به صورت وبینار برگزار می شود

اطلاعیه مرداد ماه 1399 بستن

تمام گروه های آموزشی ملزم هستن برنامه های هفته پژوهش گروه خود را تا 20 مهرماه اعلام نمایند

اطلاعیه شهریور ماه 1399 بستن

جلسه مسابقه هوش و خلق ایده در تاریخ 8/3 ساعت 10 برگزار از طریق وبینار برگزار می شود

اطلاعیه آبان ماه 1399 بستن